Działanie prozdrowotne i stymulacyjne kwasów huminowych w żywieniu świń

Działanie prozdrowotne i stymulacyjne kwasów huminowych w żywieniu świń

Substancje humusowe to naturalne związki organiczne powstałe w wyniku chemicznego i biologicznego rozkładu masy organicznej (pozostałości roślinne, zwierzęce itp.) oraz aktywności syntetycznej mikroorganizmów.

       Wyróżnia się dwie podstawowe grupy tych związków: kwasy huminowe i fulwowe. Występują one w naturalnej postaci przede wszystkim w osadach, glebie, torfie, węglu brunatnym i lignicie. W zastosowaniach rolniczych oddziałują pozytywnie na jakość i produktywność gleby, ulepszając jej właściwości fizyczne, wodochłonność i żyzność. Istotną cechą tych substancji jest możliwość wchodzenia w reakcje z jonami metali, tlenkami oraz składnikami mineralnymi zawartymi w glebie, jak również budowanie związków rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Posiadają również możliwość wchodzenia w reakcje ze związkami organicznymi, takimi jak alkeny, kwasy tłuszczowe, substancje kapilarnie aktywne czy pestycydy.

             Kwasy huminowe dzięki swoim stymulacyjnym i prozdrowotnym właściwościom znajdują coraz częściej zastosowanie w produkcji zwierzęcej za sprawą ich właściwości antywirusowych, profibrynolitycznych i estrogennych. Z kolei dzięki zdolności tworzenia związków chelatowych z metalami ciężkimi (np. kadmem) wspomagają wydalanie tych składników z organizmów żywych, natomiast ich właściwości antywirusowe, antybakteryjne i antynowotworowe kwasów humusowych dają szereg nowych możliwości ich zastosowania w profilaktyce chorób świń.

            Kwasy huminowe w mieszankach paszowych dla świń, pozytywnie wpływają na wielkośc pobrania paszy u wszystkich grup produkcyjnych oraz FCR (7-8%). W świetle dostęnych wyników badań naukowych zastosowanie kwasów huminowych w ilości 0,5-1% w mieszance paszowej prowadzi do uzyskiwania szybszego wzrostu i wyższej wydajności poubojowej oraz ograniczenia śmiertelności zwierząt.

           Charakterystyczną cechą kwasów huminowych jest ich specyficzna makrolidowa budowa, która pomaga chronić żołądek i błonę śluzową jelit, obwodowe naczynia włosowate i wspomagają regenerację uszkodzonych komórek błony śluzowej jelita. Na skutek tej aktywności obserwowana jest obniżona lub całkowicie zahamowana resorpcja toksycznych metabolitów z paszy.  Kwasy huminowe zapobiegają również nadmiernej utracie przez jelita wody znajdując zastosowanie w leczeniu biegunki i niestrawności oraz ostrych zatruć u zwierząt. Dzięki zdolności do wiązania amoniaku i innych szkodliwych gazów znajdują również zastosowanie w profilaktyce chorób układu oddechowego świń związanych z niekorzystnym mikroklimatem na fermie. Pozytywne efekty działania kwasów zaobserwowano przeciwko mykoplazmozie, pleuropneumonii, eperytrozoonozie

      Kwasy huminowe zastosowane w żywieniu loch wykazują szereg właściwości wspomagających rozród. Samice wykazują wyraźniejsze objawy rujowe, dostrzegalne są również wyższa skuteczność krycia  oraz lepsze wyrównanie miotów. U knurów natomiast wykazano zwiększenie ilości ejakulatu bez utraty koncentracji plemników.

Obecnie na rynku dostępne skoncentrowane kwasy humusowe do 65% np.: Humac Natur AFM, występujący w formie czystej oraz z dodatkiem zakwaszaczy dedykowany dla trzody chlewnej jako Humac Natur AFM Monogastric.

           Produkt ten z powodzeniem stosują producenci świń  z powiatów łukowskiego i łosickiego. Według Ich opinii Humac Natur AFM Monogastric znacznie przyspiesza przyrosty zwierząt, wpływa na zwiększenie pobrania paszy oraz jej wykorzystania na 1 kg przyrostu masy ciała zwierząt w całym cyklu produkcyjnym. 
        W gospodarstwie Pana Michała Grochowskiego z miejscowości Popławy-Rogale pierwsze tuczniki z testowego rzutu, zostały sprzedane po 86 dniach tuczu o masie ciała 145 kg, przyrastając średnio 1,33 kg/dobę. Po sprzedaniu wszystkich świń osiągnięto średni przyrost 1,24 kg/dobę przy średniej masie ciała 150 kg i zużyciu paszy 2,85 kg/kg przyrostu.

Kolejnym pozytywnym efektem stosowania preparatu Humac Natur AFM Monogastric było rozrzedzenie gnojowicy oraz ograniczenie ilości trudnorozpuszczalnych dennych osadów, które uległy rozłożeniu na skutek aktywności kwasów humusowych.

W kolejnym gospodarstwie wyniki oceny poubojowej tuczników wykazały wzrost średniej wartości mięsności tusz o 1,5 punktu %  uzyskane w stosunku do poprzedniego cyklu (z 59% do 60,5%). Rolnik podkreślał, że genetyka, budynek i komponenty paszowe były porównywalne w obu cyklach i efekt ten jednoznacznie przypisał działaniu Humac Natur AFM Monogastric.

W trzecim gospodarstwie Pana Grzegorza Lesiuka z miejscowości Falatycze tuczniki od loch naima zyskały przyrosty 1,18 kg/dobę. Zostały one sprzedane po 90 dniach tuczu w masie ciała 135 kg. Odliczając masę początkową 28 kg uzyskano 107 kg przyrostu masy ciała w trakcie chowu.

            W wielu innych gospodarstwach rolnicy stosujący Humac Natur zaobserwowali m.in.: poprawę mikroklimatu na fermie, zwiększenie apetytu, uspokojenie świń, poprawę zdrowotności, działanie jako skuteczny mykosorbent oraz rozrzedzenie gnojowicy. Potwierdzone wielokierunkowe pozytywne działanie kwasów huminowych skłania coraz liczniejszą grupę producentów do zastosowania dodatku  Humac Natur w żywieniu świń.

 

dr inż. Waldemar Teter, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Piotr Rumik, Rolmix Łosice