Humac Natur AFM Liquid Pszczoły

HUMAC® Natur AFM Liquid PSZCZOŁY to w 100% naturalna zawiesina o wysokiej aktywności biologicznej i farmakologicznej, uzupełniająca organizm zwierzęcia w rzadkie minerały i pierwiastki śladowe w formie chelatowanej. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Odtruwa spożywany pokarm oraz cały przewód pokarmowy zwierząt.

Sposób podawania

Produkt miesza się z płynną paszą cukrową, podając do spożycia dla rodziny pszczelej. Wstrząsnąć przed użyciem.

Dawkowanie zapobiegawcze

Pszczoły: 3 - 5 ml na rodziną pszczelą. Rozrobić w 0,5-1 litra płynnej paszy cukrowej . W przypadku o

strego nasilenia biegunki dawkę należy zwiększyć 2-3 krotnie.

Skład

Naturalne kwasy huminowe w postaci płynnej: min. 15%; naturalne kwasy huminowe w suchej masie: min. 45%; kwasy fulwowe: max. 5%.

Zalecany termin stosowania

Wczesna wiosna oraz jesień do zakarmiania przedzimowego jak również w okresie bezpożytkowym.

 

Badania

W okresie od 2018 do 2021 roku prowadzone były badania terenowe z użyciem HUMAC NATUR AFM LIQUID PSZCZOŁY. Doświadczenie było prowadzone na 150 rodzinach pszczelich na terenie Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego.

CEL: sprawdzenie skuteczności preparatu na wspomaganie prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, jak również wpływ na zdrowotność i tempo rozwoju rodzin pszczelich

DAWKOWANIE: Wiosną i jesienią na rodzinę pszczelą aplikowano jednorazowo od 3 do 5 ml HUMAC NATUR AFM LIQUID PSZCZOŁY. Preparat był podawany wraz z syropem cukrowym.

EFEKTY: Zaobserwowano, że przez okres badania (4 lata) 94 - 98% rodzin pszczelich bezpiecznie przeżyło zimę. Wiosną natomiast, matki pszczele szybciej rozczerwiały się, co spowodowało intensywniejsze tempo rozwoju rodzin pszczelich.