HUMAC® Natur AFM Monogastric

      HUMAC® Natur AFM Monogastric jest w 100% naturalnym preparatem, o wysokiej zawartości kwasów humusowych.  Dzięki wysokiej aktywności biologicznej, uzupełnia dietę zwierząt rzadkimi minerałami i pierwiastkami śladowymi w formie chelatowej, które są łatwo przyswajalne przez organizm zwierzęcy. Skutecznie odtruwa przyjmowaną paszę, a także cały przewód pokarmowy zwierząt. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, zabezpiecza adsorpcję toksyn (mikrobiologicznych i pleśniowych) i innych, toksycznych dla organizmu związków, które następnie są, wraz z odchodami wydalane przez zwierzęta.

 

Efekty stosowania w hodowli zwierząt monogastrycznych:
+ Zwiększenie dziennych przyrostów (o 6-8%), skrócenie czasu tuczu
+ Zmniejszenie zużycia paszy na kg przyrostu (o 4-7%)
+ Zmniejszenie śmiertelności młodych dorosłych sztuk (o 40-50%)
+ Zwiększenie nieśności niosek (średnio o 4%) jest wynikiem wydłużenia krzywej nieśności, co jest efektem lepszego stanu zdrowia niosek
+ Wyższa wydajność tuszy
+ Wyższy udział mięśni piersiowych i udowych u drobiu
+ Wyraźnie lepsze właściwości sensoryczne tusz mięsnych
+ Zwiększenie równowagi stada
+ Zmniejszenie kosztów antybiotyków i innych leków
+ Wyraźne zmniejszenie zapachów obornika
+ Wykluczenie możliwości powstania odporności mikrobiologicznej i obecności resztek substancji zanieczyszczających w produktach zwierzęcych
+ W przypadku niosek oprócz zwiększonej produkcji jajek i lepszej wylęgowości, umiarkowany wzrost masy jajek, przy czym grubość skorupki nie zmienia się, ale zwiększa się jej twardość

 

                  

Sposób podawania:

Preparat dodaje się do paszy, która może być bezpośrednio podawana.
Materiał paszowy nie ma okresu karencji

W przypadku biegunki, zalecamy 2-3 razy zwiększyć dawkę profilaktyczną przez co najmniej 5 dni.

Okres przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji.

Przechowywanie: Zamknięty pojemnik przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od -10 ° C do + 40 ° C.

Bezpieczeństwo pracy: Preparat nie jest toksyczny dla ludzi i zwierząt, i nie wymaga specjalnych środków.