Lokalizacja

[google_map address="Strzyżewice 165 A 23-107 Strzyżewice" zoom="15" desc="Mirpol Sp. z o.o." icon="/wp-content/uploads/2016/01/mirpol-maps.png" scrollwheel="false"]

Masz pytania? Wyślij do nas wiadomość

  Twoje Imię (wymagane)

  Twój Email (wymagany)

  Twój Numer Telefonu (wymagany)

  Temat

  Wiadomość

  1. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w postaci (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu) podane wyżej, będą przetwarzane w moim interesie, w celu nawiązania kontaktu i udzielenie informacji oraz na rzecz Mirpol Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach, w związku z oferowaniem usług i realizacją dostaw oraz wynikających z przepisów prawa.

  Akceptuję warunki

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingu towarów, lub usług oferowanych przez Mirpol Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach.

  TAKNIE

  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, od w Mirpol Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach lub na jego zlecenie przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub zamieszczanych na wykorzystywanych/udostępnionych platformach internetowych.

  TAKNIE

  4. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest Mirpol Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewicach, kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: biuro@mirpol.biz

  5. Przekazane dane osobowe Użytkownika przez mogą zostać udostępnione i przetwarzane dla realizacji i w związku z celem świadczenia usług i realizacji dostaw, sprzedaży.

  6. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone okresem, wykonywania obowiązków związanych ze świadczonymi usługami i realizacji uprawnień Użytkownika, a w przypadku posiadania zgody na wskazane operacje przetwarzania, trwa do jej cofnięcia.

  7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania praw i kontroli jakości realizacji.

  8. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz automatycznego przetwarzania danych.

  Więcej informacji

  Mirpol Sp. z o.o.

  NIP: 713-303-33-21
  KRS: 0000338589

  Dział spedycji i transportu:

  Anna Jakubowska
  tel. +48 512 074 928
  anna.jakubowska@mirpol.biz

  Dział wysyłki:

  Bartosz Łopucki
  tel. +48 505 154 734
  bartoszlopucki@mirpol.biz

  Strzyżewice 165 A, 23-107 Strzyżewice
  +48 81 566-69-28