Wyszukiwarka
Produkty


Marchew

Marchew

Wpływ Humac Agro na marchew.
Badania które były przeprowadzone na polu w miejscowości Lubycz Królewska wskazują jednoznacznie że preparat Humac Agro ma widoczny wpływ na wzrost i rozwój marchwi. Pierwsze próby pobrane były dnia 20.06.2013 r w Lubyczy Królewskiej. Zaobserwowaliśmy że rośliny które były wysiane na część pola na której był zastosowany Humac Agro maja większy korzeń jak również większą natkę niż rośliny na tej części pola gdzie nie był użyty preparat Humac Agro. Kolejne próby pobrane były dnia 03.07.2013 r. w Lubyczy Królewskiej, próby te potwierdziły nasze wcześniejsze obserwacje że korzenie marchwi oraz natka na części pola na której zastosowano Humac Agro są znacznie większe niż na części pola bez zastosowania Humac Agro.
Zawartość Azotanów NO3 i Azotynów NO2  w marchwi
Obie pobrane próbki marchwi  były próbkami z tego samego pola. Jedna z próbek była to marchew wysiana na glebę gdzie był użyty Humac Agro natomiast druga próbka była bez zastosowania Humac Agro. Wyniki które uzyskaliśmy przedstawiają się następująca

L.p Obiekt Zawartość w mg/kg s.m
Azotany NO3 Azotyny NO2
1 Próbka z Humac Agro 45,1 <2,0
2 Próbka bez Humac Agro 222 <2,0
 
Zawartość Azotanów NO3 w badanych próbkach gdzie był zastosowany Humac Agro wyniósł 45,1 mg/kg s.m, natomiast w próbkach które były  pobrane z obszaru gdzie nie był stosowany Humac Agro wynosiła 222 mg/kg s.m.  natomiast zawartość Azotynów NO2 w obu badanych próbkach była poniżej <2,0 mg/kg s.m.
      
Lubycza Królewska 20.06.2013                                     Lubycza Królewska 20.06.2013
      
Lubycza Królewska 03.07.2013                                       Lubycza Królewska 03.07.2013