HUMAC® Agro

HUMAC® Agro to nawóz organiczny w postaci granulatu, z bardzo wysoką zawartością kwasów humusowych (próchniczych), przeznaczony do bezpośredniego wymieszania z glebą. Poprawia on zdecydowanie zawartość próchnicy w glebie, a przez to podnosi jej właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne. 

Cechy, które wyróżniają Humac Agro z grupy innych,
zbliżonych nawozów humusowych:

Zdecydowanie najwięcej aktywnych kwasów humusowych w jednostce masy produktu.

HUMAC® Agro zawiera 79% substancji organicznej w opakowaniu, a w niej 62% stanowią najbardziej wartościowe, nierozpuszczalne w wodzie, kwasy huminowe. 1 % to składniki mineralne, a woda zapobiegająca nadmiernemu pyleniu nawozu, to tylko 20% opakowania. Jest to rzeczywiście skoncentrowany środek bez balastu wody, której zadaniem często jest marketingowo powiększyć objętość opakowania.

Aplikacja nawozu również następuje bez rozcieńczania, dzięki czemu koncentracja związków aktywnych pozostaje niezmienna.

Wpływa to na doskonały stosunek ceny produktu do rzeczywistej ilości kwasów humusowych dostarczanych glebie, a zatem i roślinom.

Efekt jego działania utrzymuje się przez 4 lata!

Działanie HUMAC® Agro w glebie:

 • pozytywnie wpływa na strukturę gleby,
 • zatrzymuje wodę w glebie,
 • redukuje erozję gleby,
 • wiąże makro i mikroelementy tworząc kompleksy chelatowe, które są łatwiej przyswajalne przez rośliny,
 • utrzymuje rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i redukuje ich wymywanie do wód głębinowych,
 • zapewnia efektywne wykorzystanie nawozów sztucznych,
 • stymuluje rozwój pozytywnych mikroorganizmów w glebie,
 • zwiększa zdolność buforową gleby.

Oddziaływanie HUMAC® Agro na rośliny:

 • zwiększa wydajność z hektara,
 • poprawia system korzeniowy,
 • zwiększa zawartość chlorofilu i adsorpcję światła, wskutek czego następuje silniejsza fotosynteza, również przy niższym natężeniu światła (szklarnie, tunele foliowe),
 • katalizuje liczne procesy biologiczne zwiększając w ten sposób dostępność substancji pokarmowych: białek, sacharydów, olejów i innych związków czynnych: alkaloidów, olejków eterycznych,
 • zwiększa siłę kiełkowania i żywotność.