Humac Natur AFM

Wyniki zastosowania

Humac Natur AFM to materiał paszowy w 100% naturalny, zawierający jako substancję czynną kwasy humusowe, których dobroczynny wpływ na zdrowie zwierząt  został potwierdzony zarówno w badaniach naukowych, jak i w skali hodowli  przemysłowych.

Substancje humusowe działanie w organizmie

Są one bardzo dobrymi sorbentami, co u zwierząt może eliminować albo łagodzić trujące działania różnych toksyn; potrafią wiązać wirusy i zapobiegać ich rozszerzaniu się oraz mają działanie antyseptyczne.

W produkcji zwierzęcej substancje humusowe stosuje się do stabilizacji produkcji, zapobiegania chorobom (szczególnie układu pokarmowego), przy leczeniu chorób związanych z metabolizmem, do polepszenia stanu zdrowia, zmniejszenia śmiertelności, poprawienia ogólnej odporności, kondycji i zewnętrznego stanu zwierząt przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na antybiotyki i inne lekarstwa.

Przy tym brak działania toksycznego i występowania skutków ubocznych pozwala na wykorzystanie substancji humusowych zapobiegawczo dla wszystkich gatunków
zwierząt. Produkty zwierzęce pochodzące z takich hodowli są czyste, bez pozostałości substancji obcych i nie wymagają żadnych terminów ochronnych. Podawanie preparatów na bazie kwasów huminowych zapobiegawczo do paszy zapewnia dobry stan zdrowia zwierząt i pozytywnie wpływa na wszystkie parametry produkcji.

Pozytywny wpływ Humacu Natur AFM na zdrowie zwierząt:

 • worek-humac-natur25kKorzystny wpływ na płodność oraz plenność.
 • Zapobiega zaburzeniom zdrowotnym związanym z układem pokarmowym (biegunki) oraz układem odpornościowym (zapalenia płuc, komórki somatyczne).
 • Wiązanie mykotoksyn oraz metali ciężkich.
 • Ograniczenie stężenia amoniaku na obiektach gospodarskich do 40%.
 • Wsparcie utrzymania optymalnego pH przewodu pokarmowego.
 • Źródło cennych makro i mikroelementów w postaci chelatów.
 • Obniżenie śmiertelnośći młodych sztuk.
 • Zwiększenie przyrostów dziennych.
 • Niższe zużycie paszy na kg przyrostu.

Skład:

 • Zawartość substancji aktywnych w suchej masie:
 • Kwasy huminowe min. 65%
 • Swobodne kwasy huminowe min. 60%
 • Kwasy fulwowe min. 5%

Makroelementy:

Wapń (Ca), 42, 28 g / kg, Magnez (Mg), 5, 10 g / kg,   Żelazo (Fe), 19, 05 g / kg,
Mikroelementy:

 • Miedź (Cu), 15 mg / kg, Cynk (Zn), 37 mg / kg , Mangan (Mn) 142 mg / kg, Kobalt (Co), 1,24 mg / kg, Selen (Se) 1,67 mg / kg, Wanad (V) 42,1 mg / kg, Molibden (Mo) 2,7 mg / kg, i inne minerały i ilościach śladowych

Wilgotność  max. 15%
Wielkość cząstek do 100 µm

Przeciwwskazania: Żadne nie są znane.

Instrukcja stosowania: Dawkowanie: HUMAC Natur AFM może być podawany bezpośrednio po wymieszaniu z karmą.

Szt/ dzień   w % do paszy  do 1000 kg paszy  
Drób   0,5 – 0,7 % 5-7 kg
Świnie   0,5 % 5 kg
Krowy 100 – 150 g 0,3 – 0,5 % 3-5 kg
Cielęta 20 – 40 g    
Konie 80 – 120 g    
Owce 15 – 25 g    
Króliki 1-3 g/ kg m.c.    
Zwierzęta domowe (psy, koty) 2-3 g 0,5 %  

 Bezpieczeństwo pracy: Preparat nie jest toksyczny dla ludzi i zwierząt. Nie wymaga specjalnych  środków ostrożności.