Nawozy Humusowe

nawozy organiczne i organiczno-mineralne, które zawierają oprócz składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny także związki humusowe, polepszające fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleby.   Na rynku jest wiele preparatów z kwasami humusowymi.  W większości  przypadków  używane są w nich sole kwasów huminowych.  Nasza firma posiada w swojej ofercie preparat Humac Agro o bardzo wysokiej zawartości wolnych kwasów huminowych, które są znacznie korzystniejsze od soli. Nawozy humusowe pozytywnie wpływają na strukturę gleby, stosunki wodnopowietrzne,  stymulują rozwój pozytywnych mikroorganizmów glebowych, przez co  zwiększają rentowność produkcji.

Humac Agro

Humac Agro

To ekologiczny nawóz użyźniający w postaci granulatu, z dużą zawartością kwasów humusowych ...

Czytaj dalej

Ulotka do pobrania: Humac Agro