Wyniki Zastosowania Humac Agro

Burak cukrowy

Pole doświadczalno – wdrożeniowe w Pożogu II – 2013 r.

Warunki glebowe: gleba mineralna średnia,  pseudobielicowa kompleks pszenny dobry  kl. III a, wytworzona z  utworów lessowych. Przedplon dla buraków cukrowych stanowił  rzepak jary, uprawiany po wymarzłym rzepaku ozimym.

Nawożenie mineralne:  jesienią  13.11.2012 r.  4 dt ha Polifoski 6  na całość pola (24 N + 80 P2O5 + 120 kg K2O) pod orkę przedzimową, wiosną  16.04.2013 przed siewem  na 1/3 pola 34,5 kg N na ha w formie mocznika na obiekcie z maksymalną dawką 500 kg Humac Agro, oraz  69 kg N kg N na obiektach na których  zastosowano 250 kg i na obiekcie kontrolnym bez Humac Agro.  W trakcie wegetacji w dn. 22 maja i 6 czerwca zastosowano na połowie pola na wszystkich odmianach  nawożenie dolistne w dawce 5 l nawozu Basfoliar 36 Extra, oraz 3 l ADOB Bor.

Wpływ zastosowania Humac Agro na plony buraka cukrowego:

Obiekt Plon korzeni w t z ha Zawartość cukru w korzeniach % Plon cukru w t z ha
Humac Agro 500 kg na ha 95,97 +31% 18,12 17,39 + 30%
Humac Agro 250 kg na ha 86,39 + 18% 17,65 15,25 + 14%
Obiekt kontrolny 72,81 18,43 13,42

Porównanie uprawy z plantacji po zastosowaniem preparatu Humac Agro do obiektu kontrolnego wskazuje na wyraźny pozytywny wpływ na plonowanie korzeni, oraz uzyskany plon cukru. Stwierdzono również korzystny wpływ preparatu na przyrost próchnicy w glebie. Doświadczenie zaplanowano na okres 4 lat, będzie ono kontynuowane w kolejnych sezonach na innych gatunkach roślin.

Wyniki analiz gleby z pola okopowych dokonane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie w trakcie realizacji doświadczenia z preparatem Humac Agro

Wyszczególnienie 08.05.2013
Mirpol
02.01.2014 Mirpol
Humac Agro 500 kg/ha Kontrola
Odczyn gleby pHKCl 6,19 7,26 4,93
P2O5 26,04 38,0 20,4
K2O 26,0 25,5 25,2
Mg 7,1 10,0 5,8
B 1,08 2,00 0,62
Mn 150,0 237,0 184,0
Cu 3,2 4,5 2,5
Zn 8,5 10,3 7,1
Fe 1002 1198 1142
Pb 6,86 9,69 9,82
Cd <0,30 <0,30 <0,30
Ni 8,06 7,33 7,74
As 2,51 1,75 2,04
Hg 0,025 0,02 0,022
Zawartość próchnicy 1,18 1,59 1,14

 

 Cukinia

Woj. Kujawsko-Pomorskie, , Powiat Inowrocławski, Gmina Pakość, Miejscowość Wielowieś.

Plantacja Cukinii zlokalizowana w miejscowości Wielowieś. Na części plantacji zastosowano  Humac Agro obniżając jednocześnie nawożenie mineralne o 50%, a pozostałość  stanowiła próbę kontrolną z pełną dawką nawozów mineralnych. Plantacja nawadniana była  kropelkowo, razem z podlewaniem dawkowane były nawozy. Trzy tygodnie po wschodach na roślinach można było już zaobserwować różnicę w wysokości roślin, tam gdzie był stosowany Humac Agro rośliny były większe o około 8-10%, niż rośliny na uprawie kontrolnej.  Na części plantacji gdzie zastosowano Humac Agro zaobserwowano wzrost plonu o około 8-10%  i rośliny były bardziej odporne na mączniaka, co można było potwierdzić wzrokowo. Kolejną rzeczą, jaką potwierdziły badania było obniżenie zawartości azotanów i azotynów w owocach cukinii. Na kontroli zawartość Azotanów wynosiła 161 mg/kg s.m, a na uprawie z  Humac Agro zawartość azotanów wyniosła 102 mg/kg s.m. Rośliny miały lepiej rozwinięty system korzeniowy,  były też  bardziej odporne na stresy związane z niedoborem wody, który w tym roku panował w gminie Pakość.  Średnia ilość owoców na jednej roślinie  na uprawie z nawozem Humac wynosiła około 36 sztuk, a na próbie kontrolnej 32-33 sztuk.

Różnice, jakie można było zaobserwować na plantacji przedstawione zostały w tabelce poniżej.

Z Humac Agro Kontrola bez Humac Agro
System Korzeniowy Lepiej rozwinięty Słabszy niż u roślin z Humac Agro
Odporność na choroby Rośliny bardziej odporne na porażenie mączniakiem Rośliny wykazywały większą podatność na porażenie mączniakiem
Nawożenie Obniżone o 50% Pełne nawożenie mineralne
Wpływ czynników klimatycznych Rośliny bardziej odporne na niedobory wody i wysokie temperatury Rośliny mniej odporne na niedobory wody czynniki klimatyczne
Plonowanie Zwiększenie plonu średnio o 8% Plon mniejszy niż na Humac Agro
Wygląd roślin Rośliny większe o około 10%, lepiej wybarwione liście bardziej intensywny kolor Rośliny mniejsze, gorzej wybarwione liście, jaśniejszego koloru
Zawartość NO₃ 102 mg/kg ś.m 161 mg/kg ś..
Zawartość NO₂ <2 mg/kg ś.m <2 mg/kg ś.m

Po przeanalizowaniu wszystkich informacji zawartych w tabeli powyżej jednoznacznie można stwierdzić, że zastosowanie Humac  Agro miało pozytywny  wpływ na  obniżenie nawożenia, zwiększenie plonowania roślin, poprawę odporności roślin na warunki pogodowe, oraz ogólnej zdrowotności roślin. Zawartość NO₃ spadła o 59 mg/kg  s.m. w porównaniu do próby kontrolnej.

Dynia

Podhorce, gmina Werbkowice, woj. Lubelskie

Na tej plantacji nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących parametrów gleby, jak i uzyskanych plonów po zastosowanie Humacu Agro. Obserwacji dokonywano wzrokowo  posiłkując się uwagami rolnika.

Preparat Humac Agro był zastosowany na wiosnę w ilości 500 kg/ha. W porównaniu z pozostałą części uprawy rośliny na części  z  Humac Agro mają lepiej rozbudowany system korzeniowy,  większą powierzchnię liści, występuje lepsze okrycie gleby przez rośliny i dzięki temu  mniejsze zachwaszczenie.

Szarowola w gminie Tomaszów Lubelski w województwie Lubelskim

Na tej plantacji również  nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących parametrów gleby, jak i uzyskanych plonów po zastosowanie Humacu Agro. Obserwacji dokonywano wzrokowo , posiłkując się uwagami rolnika.

Preparat Humac Agro stosowany był pod uprawę Dyni ekologicznej w miejscowości Szarowola w gminie Tomaszów Lubelski w województwie Lubelskim. Dynia na części pola, na którym był zastosowany Humac Agro była lepiej rozkrzewiona, rośliny miały większą powierzchnię liści i były dużo większe w porównaniu  z roślinami z części pola bez  Humacu Agro.

 

 

 

Fasola

Plantacja fasoli zlokalizowana w Województwie Lubelskim, w powiecie Hrubieszowskim w gminie Mircze.

Na plantacji zastosowano 250 kg/ha Humac Agro przy obniżonym nawożeniu mineralnym o 50%. Na polu zostały zostawione pasy kontrolne o szerokości 8 m. Humac Agro został wprowadzony do gleby na wiosnę. Na plantacji można było zaobserwować wyraźne różnice pomiędzy uprawą z  Humac Agro i pozostałą jej  częścią  bez dodatku użyźniacza.

Fasola z Humac Agro 250 kg/ha Kontrola 0 kg/ha
Ilość strąków /  roślina 26 16
System Korzeniowy Lepiej rozwinięty, więcej bakterii brodawkowych na korzeniach Gorzej rozwinięty system korzeniowy mniej bakterii brodawkowych
Wygląd rośliny Rośliny lepiej rozwinięte, bardziej zielone, zdrowsze Rośliny mniejsze, jaśniejszy kolor,
Struktura Gleby Gleba pulchniejsze, widać poprawę struktury gleby, Gleba zbita, bez widocznych oznak pulchności, brak poprawy struktury wodnej
Nawożenie mineralne Obniżone o 50% Pełnie nawożenie mineralne
Zdrowotność Roślin Rośliny bardziej odporne na choroby takie jak: Szara pleśń powodowana przez grzyba Botryotinia fuckeliana, Zgnilizna Twardzikowa powodowana przez Sclerotinia sclerotiorum, Rdza Fasoli powodowana przez  Uromyces phaseoli Na niektórych roślinach można było zaobserwować występowanie chorób takich ja Rdza fasoli, Zgnilizna Twardzikowa, Szara Pleśń.
Ziarno Bardziej wyrównane, mniej drobniejszego ziarna, ziarno bez oznak uszkodzenia i porażenia chorobami Duży udział ziarna drobnego, ziarno z widocznymi oznakami uszkodzenia i porażenia chorobami
Plon Wysokość plonu 2,5 t z ha o około 25% większy niż na kontroli, ziarno zdrowsze bez oznak chorobowych. Wysokość plonu 1,76 t z ha, ziarno drobniejsze, z widocznymi plamami związanymi z chorobami.

 

Uprawa z 250 kg / ha Humac Agro

Uprawa kontrolna

Plantacja, na której zastosowano Humac Agro była zdrowsza, odporniejsza na choroby i wydajniejsza, zaznaczyć należy też, że na plantacji zostało obniżone nawożenie mineralne.
Różnica w plonie wynosiła 740 kg na korzyść tej części plantacji, na której był stosowany Humac Agro i obniżone nawożenie mineralne o 50%

Kukurydza

Gmina Mircze, Powiat Hrubieszowski 2013

Na plantacji na wiosnę został zastosowany Humac Agro w dawce 350 kg/ha, obniżone zostało nawożenie mineralne o 50%.

Stanowisko, na którym został zastosowany Huamc Agro już na pierwszy rzut oka odróżniało się od pozostałej części uprawy, na której nie zastosowano użyźniacza. Rośliny były większe, posiadały grubszą łodygę, liście bardziej zielone i ogólny stan zdrowotny rośliny przedstawiał się lepiej.  Różnice można było zaobserwować także  w części podziemnej  rośliny;  system korzeniowy był lepiej rozwinięty po zastosowaniu Humac Agro.

Rośliny, pod które nie był stosowany Humac  Agro, lecz tylko nawożenie mineralne w pełnej dawce, były mniejsze, gorzej wybarwione; ogólny stan zdrowotny roślin przedstawiał się gorzej. System korzeniowy u tych roślin pozostawał słabiej rozwinięty.

Różnice można było również  zaobserwować w samej strukturze gleby. Po użyciu  Humac Agro gleba była pulchniejsza a tym samym poprawiły się stosunki wodno-powietrzne. Natomiast tam gdzie nie był stosowany Humac Agro gleba była zbita i twarda . Różnice te dało wyczuć się już podczas chodzenia po plantacji.

Marchew

Gmina Lubycza Królewska, powiat Tomaszowski, województwo Lubelskie

Pierwszego badania dokonano dnia 20.06.2013 r w Lubyczy Królewskiej. Zaobserwowano, że rośliny które były wysiane na część pola z Humac Agro posiadają większy korzeń i natkę w porównaniu z pozostałymi roślinami. Kolejnych badań dokonano dnia 03.07.2013. Wyniki ich potwierdziły  wcześniejsze obserwacje, iż korzenie marchwi oraz natka na części pola na której zastosowano Humac Agro są znacznie większe niż na uprawie bez użyźniacza. Poza korzyściami ekonomicznymi, stwierdzono także pozytywny wpływ zastosowania Humacu Agro na właściwości zdrowotne uzyskanych plonów, poprzez zmniejszenie obecności azotanów.

Zawartość Azotanów NO3 i Azotynów NOw marchwi

L.p Obiekt Zawartość w mg/kg s.m.
Azotany NO3 Azotyny NO2
1 Próbka z Humac Agro 45,1 <2,0
2 Próbka bez Humac Agro 222 <2,0

Uzyskane wyniki obrazują pozytywny wpływ stosowania granulatu Humac Agro w uprawie marchwi. Rośliny, które były uprawiane z jego użyciem wchłonęły o 79,7 % mniej Azotanów (NO3 ) niż  rośliny  z próby kontrolnej.

Chmiel

Wolica Brzozowa, , Gmina Komarów- Osada,  powiat Zamojski

Plantacja o powierzchni 1,42 ha odmiana Magnum zlokalizowana w Wolicy Brzozowej, gmina Komarów, na glebie średniej lessowej klasa bonitacyjna II. Humac Agro zastosowano na części plantacji wysadzonej w 2002 roku, na powierzchni 1,02ha. Został użyty na 5 z 12 rzędów chmielu, na powierzchni 0,425 ha w dawce 250 kg. Siedem rzędów o powierzchni 0,595 ha stanowiło uprawę kontrolną, a  pozostała część plantacji ,tj. 5 rzędów, było młodym nasadzeniem i nie brało udziału w  doświadczeniu.Jesienią 2012 roku zostały wykonane analizy gleby, a ich wyniki przedstawiały się następująco: -P2O5 36,8 mg/100 g b. wysoka-K2O 26,7 mg/100 g b. wysoka-Mg 12,3 mg/100 g b. wysoka-pH 7,0, na części gdzie jest większy skłon i została zmyta część warstwy ornej oraz wyorane podglebie odczyn wynosił 7,3-zawartość próchnicy 1,27%Działka co 3 lata była nawożona obornikiem bydlęcym w dawce 40t, na plantacji po zbiorze w 2012 r. zastosowano 500 kg soli potasowej co daje 211 kg K2O /ha. Od roku 1996 nie wysiewano fosforu w formie mineralnej z powodu zbyt wysokich jego zawartości.  Humac Agro zastosowano 11.05.2013 bezpośrednio na rzędy a następnie przyorano. W dniu 15.06.2013 zastosowano 400 kg RSM 32% co daje 90 kg N/ha , a następnie w lipcu 500 kg saletry amonowej, czyli 120 kg N/ ha.Pomiędzy dawkami nawozów  wykonywano szereg zabiegów grzybobójczych i owadobójczych oraz dokarmianie dolistne mikroelementami  z Zn i Br, oraz  odchwaszczanie. W międzyrzędziach jako roślinę okrywową wysiano żyto ozime.

Wyniki ekonomiczne upraw przedstawione przez właściciela prezentują się następująco:

Zbiór chmielu z Humac Agro w przeliczeniu na 1 ha- 2 572 kg
Zbior chmielu – kontrola bez Humac Agro w przeliczeniu na 1 ha- 2 214 kg

Różnica:         + 358 kg, tj. + 16.17%

Zawartość L-kwasów na kontroli wynosiła 11% natomiast na części nawożonej Humac Agro  11,4% .

Zysk w pierwszym roku wynikający ze zwiększonej produkcji pomniejszony o wartość zakupionego polepszacza doglebowego wynosi:

Z= (358kg x 12zł) -1771zł  = 2525 zł

Zysk w kolejnych 3 latach powinien utrzymywać się na podobnym poziomie.

Truskawka

Stara Wieś , w powiat łęczyński, województwo lubelskie.

Plantacja o powierzchni około 9 ha, z  odmianami Senga Sengana i Honeoye.

W 2013 roku po raz pierwszy zastosowano Humac Agro na istniejącej już plantacji . Został on użyty pogłównie jesienią i przemieszany  z glebą poprzez pielaczowanie. Na wiosnę pierwszą różnicą jaką zaobserwowano, był brak zastoisk wody w zagłębieniu, które znajduje się na polu; kolejną, nieobecność pleśni po zimie, mimo niewykonania zabiegu profilaktycznego. Po wykopaniu kilku krzaków  zaobserwowano wyraźne różnice w wyglądzie systemu korzeniowego, który był lepiej rozwinięty, było więcej korzeni przybyszowych pierwotnych oraz wyrastających z nich korzeni wtórnych zwanych właściwymi.   Dawka nawożenia została obniżona o 50 % w skali roku. Wcześniej stosowano 800 kg na ha nawozu mineralnego wieloskładnikowego w dwóch dawkach po 400 kg/ha na jesieni i 400 kg/ha na wiosnę.

Dało się także zaobserwować zwiększona odporność truskawek na niskie temperatury i braki wody.  Na krzakach znajdowała się  duża ilość pąków kwiatowych, w okresie kwitnienia kwiaty były dorodne i w dużej ilości na każdym krzaku.   Po kwitnieniu praktycznie wszystkie owoce zostały zawiązane i krzaki miały wiele owoców. Owoce były dorodne, grube.  Zaobserwowano też  zwiększoną odporność na występowanie chorób grzybowych. Wykonano jeden zabieg ochrony mniej na plantacji niż na plantacji gdzie nie był zastosowany Humac Agro.  Na jesieni kolejną rzeczą, która obrazuje działanie Humacu była ilość odrostów, oraz ich wygląd. Było ich dużo i  miały dobrze wykształcony system korzeniowy.  Osiągnięte wyniki skłoniły do dalszego stosowania Humac Agro na pozostałą część  plantacji truskawek, oraz pod nowe nasadzenia.  Nowe nasadzenia, pod które był stosowany Humac Agro, praktycznie w 100% się poprzyjmowały.

Koszt zastosowania Humac Agro w dawce 350 kg/ha wynosi  1239,84 zł brutto.

Oszczędności  jakie uzyskaliśmy obniżając nawożenie o 50 % wynoszą 1040zł brutto.

Wykonanie jednego zabiegu mniej w ochronie truskawki od chorób grzybowych to oszczędność około 200 zł.

Ogólne oszczędności  uzyskane z zastosowania Humac Agro w pierwszym roku wyniosły  1240 zł brutto, suma ta pokrywa koszt zakupu Humacu.

Humac agro działa przez 4 lata, więc  oszczędności  przez ten okres wyniosą około  3700 zł już po odliczeniu zakupu Humacu, oraz przy założeniu  że nawozy mineralne i środki ochrony roślin nie zdrożeją.

Pszenica Ozima

Plantacje na których zastosowany był preparat Humac Agro zlokalizowane były na terenie całego województwa Lubelskiego w następujących miejscowościach.

Bychawa powiat Lubelski,  Stary Pożóg w powiecie Puławskim, Strzyżewice powiat Lubelski, Mircze powiat Hrubieszowski,  Typin powiat Tomaszów Lubelski, Strzelce koło Nałęczowa powiat Puławski.

W 2013 roku produkt stosowany był w  Bychawie, Starym Pożogu ,Typinie, w ilości 250-300 kg/ha, natomiast w roku 2014 Humac Agro stosowano w  Strzelcach koło Nałęczowa, Mirczu, Strzyżewicach.

Na wszystkich plantacjach nawożenie mineralne zostało zmniejszone od 30% do 50%.  Na polach w Bychawie  i Typinie dodatkowo przed zastosowaniem Humac Agro pojawiały się place na których na jesieni były wschody zboża, lecz po zimie zboże ginęło.   Oczywiście na każdym z pól pozostawiony było  obiekt kontrolny na którym nie był stosowany Humac Agro i nie obniżono dawki nawożenia mineralnego.   W tabeli Poniżej przedstawiono różnice jaki dało się zaobserwować na plantacji z Humac Agro i na kontroli.

Humac Agro 250-300 kg/ha Kontrola
Nawożenie 30%-50% niższe od zalecanego 100% dawki zalecanej
System Korzeniowy Lepiej rozwinięty system korzeniowy, większa masa systemu korzeniowego System korzeniowy gorzej rozwinięty, korzenie krótsze, mniejsza masa systemu korzeniowego
Ilość Kiełków  2-3 1-2
Wysokość  roślin Łan wyrównany praktycznie w 100% brak roślin mniejszych Łan wyrównany w 50%, duży udział roślin mniejszych
Wygląd kłosa Kłos wypełniony w 100%, ładny gruby, kłosy w łanie wyrównane praktycznie w 100%, Kłosy wypełnione w 80-70%, wielkość różna od ładnych dobrze wypełnionych do słabych
Odporność na Horoby Nie zaobserwowany objawów porażenia roślin przez choroby, profilaktycznie wykonano jeden zabieg ochrony przed chorobami grzybowymi. Dało się zaobserwować porażenie roślin przez choroby, wykonano dwa zbiegi od chorób  grzybowych.
MTZ 51,5-62,5 g 40,5-43,7 g
Odporność na wyleganie Rośliny odporne na wyleganie, nawet tam gdzie nie był  stosowany antywylegacz Zaobserwowano wyleganie roślin, po deszczu  i wietrze pojawiły się place roślin leżących, place były widoczne nawet tam gdzie był antywylegacz stosowany.
Zawartość Białka 12,9-13,9 % 12,5-13,3%
Wilgotność 12,0- 14,0%  13-15,5%
Gluten  26,5-31,1 25,5- 30,5%
Liczba Opadania 230- 330 sek 200- 290 sek
Gęstość Ziarna 76-80 kg/hl 70-77 kg/hl
Plonowanie 8,2- 8,9 ton/ha 6,9-7,9 ton z ha
Struktura gleby Gleba zrobiła się pulchniejsza lepiej napowietrzona, chodząc po polu ma się wrażenie że chodzimy po gąbce,  na polach nie pojawiały się  zastoiska wody, podczas zabiegów agrotechnicznych gleba lepiej się uprawiała tzn. lepiej się rozsypywała, nie tworzyły się bryły Gleba twarda, zbita słabo napowietrzona, po opadach pojawiały się zastoiska wody, chodząc po polu odczuwało się że gleba jest twarda „zmęczona”,  podczas zabiegów agrotechnicznych tworzyły się bryły.

Po analizie wyników prowadzenia upraw uzasadniony staje się wniosek iż opłacalne jest stosowanie Humacu Agro, ponieważ pozwala to obniżyć nawożenie, zwiększyć plony i co najważniejsze pozytywnie wpływa na glebę i jej strukturę. Jeśli odpowiednio zadbamy o zawartość próchnicy w glebie, także przez stosowanie preparatów humusowych, możemy zatrzymać lub ograniczyć degradację gleb ,a tym samym utrzymać odpowiednim poziom plonów i rentowności.

Jabłonie

Doświadczenie w Sadzie w okolicach Białej Rawskiej w Województwie Łódzkim zostało założone na wiosnę 2016 roku.

Humac Agro został zastosowany doglebowo już po posadzeniu drzew. Doświadczenie jest prowadzone na dwóch nie nawadnianych rzędach: doświadczalnym i kontrolnym liczącym po 200 drzewek jabłoniowych. Humac Agro zastosowano w dawce 20 kg na 100 drzewek.

Podczas wizytacji dnia 28. 07. 2016r w sadzie na rzędzie doświadczalnym zaobserwowano:

1. widoczną różnicę w grubości pnia,

2. zwiększoną ilości i wielkości owoców,

3. około 35% drzewek było wyższych niż na obiekcie kontrolnym.

Po pierwszej kontroli w sadzie gdzie zastosowano Humac Agro uzasadnione jest stosowanie produktu przy zakładaniu nowych sadów.