kolka4poziomo-smallROKOHUMIN Drzewa i Krzewy Ozdobne

Nawóz organiczno-mineralny – Rokohumin – w płynie – Drzewa i Krzewy Ozdobne – jest wieloskładnikowym nawozem wyprodukowanym z materiału organicznego przeznaczonym do nawożenia wszystkie rodzaje ozdobnych drzew, krzewów i drzew iglastych, takich jak: jodła, sosna, świerk, jodła, jałowiec, modrzew, cyprys, cyprysowiec, kosodrzewina, cedr ..Zakwalifikowany do zastosowania w uprawach ekologicznych. Nawóz ma bardzo dobrą przyczepność do liści i jest odporny na szybkie wysychanie  oraz zmywanie z powierzchni liści. Umożliwia całodzienną aplikację. Może być stosowany razem z preparatami do ochrony roślin.

Zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/228/2013

ROKOHUMIN krzewy ozdobne

Działanie nawozu:

 • umożliwia szybkie rozpoczęcie wzrostu i dobre zakorzenienie
 • pozytywnie wpływa na bogatą zielony kolor listów i igieł
 • przedłuża czas wegetacji
 • poprawia metabolizm roślin i ich odporność na choroby i szkodniki
 • wzmacnia odporność na wahania pogodowe i jednocześnie pomaga przy regeneracji uszkodzonych roślin
 • przy aplikacji przez podlewanie w istotny sposób wzbogaca glebę w składniki organiczne, aktywizuje procesy mineralizacji i pomaga wytwarzać humus

Działanie aminokwasów w nawozie

 • są bezpośrednim źródłem energii
 • pomagają w utrzymaniu zdolności życiowych rośliny
 • pomagają w otwieraniu szpar w liściach ułatwiając transport składników odżywczych
 • pozytywnie wpływają na fotosyntezę i oddychanie roślin

Działanie kwasów huminowych w nawozie

 • wspomagają rozwój systemu korzeniowego
 • są naturalnym stymulatorem wzrostu
 • zwiększają zdolność do kiełkowania i całkowitą witalność
 • zapobiegają gromadzeniu się metali ciężkich i substancji szkodliwych w roślinach
 • pomagają zwiększyć urodzajność gleby

Skład:

Nawóz zawiera w naturalnej formie: 17 rodzajów aminokwasów

Zawartość substancji palnych w suszu: min. 50,0%. Zawartość suszu: 20%. Zawartość azotu całkowitego, jako N w suszu: min. 4,0%. Zawartość fosforu całkowitego, jako P2O5 w suszu: min. 9,0%. Zawartość potasu całkowitego, jako K2O w suszu: min. 14,0%.
Zawartość kwasów huminowych w suszu: min. 13,0%.
Nawóz zawiera w ilościach śladowych wapń (Ca), magnez (Mg), siarkę (S), żelazo (Fe), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo).

Dawkowanie i aplikacja: (pełna zakrętka od butelki ma objętość około 30 ml)

Przed użyciem zawartość butelki należy starannie wymieszać

Nawożenie przez podlewanie albo nawożenie kropelkowe:  25 ml nawozu mieszamy z 1 litrem wody i wykorzystujemy do podlewania systemu korzeniowego. Aplikujemy w okresie wegetacji z 2 do 3 tygodniowymi przerwami. Aby szybko wpłynęł nawoz do korzeni rośliny, nalezy ho zalać czystą wodę. Pozytywny efekt nawożenia występuje w ciągu 2 do 3 dni.

Nawożenie przez opryskiwanie liści: 10 do 15 ml nawozu mieszamy z 1 litrem wody i aplikujemy przez oprysk na liście. Aplikujemy w okresie wegetacji z 2 do 3 tygodniowymi przerwami.

Okres ochronny po aplikacji nawozu wynosi 2 tygodnie. Nie aplikować min. 2 tygodnie przed zbiorem plonów.

Zalecenie: przy wysadzaniu roślin stosujemy sypki nawóz rogowy ROKOHUMIN, który dzięki powolnemu uwalnianiu się w glebie jest stabilnym magazynem składników odżywczych podczas całego okresu wegetacji i wzbogaca glebę o ważny składnik organiczny.

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchych i ciemnych pomieszczeniach, w nienaruszonych opakowaniach, oddzielnie od artykułów spożywczych, pasz i środków dezynfekcyjnych. Przechowywać w temperaturze powyżej 4°C.

Likwidacja opakowań: zużyte i wypłukane opakowania należy przekazać do punktu zbiorczego surowców wtórnych.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy: Przechowywać poza zasięgiem dzieci, oddzielnie od artykułów spożywczych, napojów i pasz dla zwierząt. Przy pracy z nawozem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Uniemożliwić kontakt ze skórą i oczami. Przy ewentualnym kontakcie ze skórą zanieczyszczone miejsce należy natychmiast umyć strumieniem bieżącej wody. Przy przedostaniu się preparatu do oczu, należy je natychmiast wypłukać strumieniem bieżącej wody i wezwać pomoc lekarską. Pierwsza pomoc: Przy przypadkowym spożyciu wypić około pół litra ciepłej wody, samej albo w połączeniu z tabletkami węgla aktywowanego. Nie wywoływać zwracania! Zapewnić pomoc lekarską.

Numer certyfikatu: 952, wydał ÚKSÚP Bratislava.

Zawartość substancji ryzykownych nie przekracza limitów obowiązujących w SR

Okres gwarancyjny: Trzy lata od daty rozlewania                                                         EAN: 858 601 040 484 – 4

Data rozlewania:  żeby zmieściła się naklejka o wymiarach 2,3×1,6cm

Producent: ROKOSAN s.r.o.
Kollárová 446, 078 01 Sečovce
Republika Słowacji

Tel.: +421 56 672 4727 928   E-mail: info@rokosan.com  web: www.rokosan.com

Dystrybutor produktów firmy ROKOSAN  na terenie Polski:

MIRPOL SP. z o.o. Strzyżewice 165 a 23-107 Strzyżewice