kolka4poziomo-smallRokohumin Owoce Miękkie i Sady

Nawóz organiczno-mineralny Rokohumin Owoce Miękkie i Sady – jest  wieloskładnikowym nawozem płynnym wyprodukowanym  z  materiału organicznego i został przeznaczony do nawożenia sadów i upraw z owocami miękkimi: maliny, truskawki, porzeczki, winorośli  itd.

rokohumin-owoce-miekkie1Z uwagi na użyte  do produkcji surowce i optymalny skład, nawóz jest szczególnie dedykowany do zastosowania w ekologicznych gospodarstwach rolnych.

Rokohumin Owoce Miękkie i Sady dysponuje bardzo dobrą przyczepnością  do liści roślin i jest odporny na szybkie wysychanie oraz zmywanie z ich powierzchni, co umożliwia całodzienną aplikację. Może być stosowany razem z preparatami do ochrony roślin.

Oddziaływanie nawozu na rośliny

 • ułatwia szybkie rozpoczęcie wzrostu i dobre ukorzenienie
 • wyraźnie zwiększa końcowe efekty uprawy: owoce, bulwy, korzenie, liście
 • poprawia wybarwienie i jakość owoców
 • przedłuża czas wegetacji i kwitnienia
 • zwiększa zawartość chlorofilu w liściach (green efekt)
 • optymalizuje pobieranie azotu i jego wykorzystanie
 • poprawia metabolizm roślin i ich odporność na choroby i szkodniki
 • wzmacnia odporność na wahania pogodowe i jednocześnie pomaga przy regeneracji uszkodzonych roślin
 • przy aplikacji przez podlewanie w istotny sposób wzbogaca glebę w składniki organiczne, aktywizuje procesy mineralizacji i pomaga wytwarzać humus

Aminokwasy zawarte w nawozie

 • ułatwiają wzrost roślin w warunkach stresowych , zwłaszcza na początku okresu wegetacji, gdyż ograniczają wydatek  energii przez rośliny na wytworzenie własnych aminokwasów
 • stanowią produkty wyjściowe do syntezy enzymów i hormonów
 • uczestniczą w niemal wszystkich procesach metabolicznych roślin
 • pomagają w utrzymaniu zdolności życiowych rośliny
 • pomagają w otwieraniu  aparatów szparkowych w liściach ułatwiając transport składników odżywczych
 • pozytywnie wpływają na fotosyntezę i oddychanie roślin

Kwasy huminowe zawarte w nawozie

 • wspomagają rozwój systemu korzeniowego
 • są naturalnym stymulatorem wzrostu
 • zwiększają zdolność roślin do kiełkowania i ich całkowitą witalność
 • zapobiegają gromadzeniu się metali ciężkich i substancji szkodliwych w roślinach
 • zwiększają urodzajność gleby

Makro i mikroelementy zawarte w nawozie

 • stanowią niezbędne do prawidłowego wzrostu składniki mineralne

Skład:

Zawartość suchej masy: 20%.
17 aminokwasów biogennych w naturalnej formie min 30% w s. m.
Zawartość kwasów huminowych: min. 13,0%. w s. m.
Zawartość substancji palnych w s. m.: min. 50,0%.
Zawartość makroelementów w suchej masie produktu:

 • azotu całkowitego, jako N: min. 4,0%. Zawartość fosforu całkowitego, jako P2O5 : min. 9,0%. Zawartość potasu całkowitego, jako K2O : min. 14,0%,

Produkt zawiera mikroelementy: wapń (Ca), magnez (Mg), siarkę (S), żelazo (Fe), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), bor (B)

Dawkowanie i aplikacja:

Pełna nakrętka od butelki ma objętość około 30ml. Przed użyciem zawartość butelki należy dokładnie wymieszać.

Nawożenie dolistne:

Nie należy stosować nawozu dolistnie w okresie kwitnienia!

Tabela Aplikacji ROKOHUMIN OWOCE MIĘKKIE I SADY

UPRAWY TERMIN APLIKACJI DAWKOWANIE W LITRACH / HEKTAR
Truskawki 1raz: na regenerację roślin po zimie
2 raz: przed tworzeniem pąków kwiatowych
2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody
Owoce miękkie 1 raz: na regenerację roślin po zimie
2 raz: przed tworzeniem pąków kwiatowych
3 raz: po przekwitnięciu
2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody
Drzewa owocowe 1 raz: po przekwitnięciu
2 raz: 14-21 dni po pierwszej aplikacji
3 raz: 2-3 tygodnie po drugiej aplikacji
2,5-5 litrów ROKOHUMIN UNIWERSAL
500-1000 litrów
Winorośl 1 raz : aplikacja na młode rosnące pędy
2 raz: po przekwitnięciu a następnie mniej więcej w 2.- 3 tygodniowych odstępach
2,5-5 litrów ROKOHUMIN UNIWERSAL
500-1000 litrów

Nawożenie poprzez podlewanie albo nawożenie kropelkowe:

15 do 20 ml nawozu  mieszamy z 1 litrem wody i podlewamy system korzeniowy roślin. Aplikujemy w  okresie wegetacji z 2 do 3 tygodniowymi przerwami.

Nawożenie przy uprawie hydroponicznej: 15 ml  nawozu mieszamy z 1 litrem wody  i przelewamy do pojemnika hydroponicznego. Po 14 dniach wymieniamy roztwór.

Okres ochronny po aplikacji nawozu wynosi 2 tygodnie. Należy zakończyć stosowanie nawozu min. 2 tygodnie przed zbiorem plonów.

Warunki przechowywania: Należy przechowywać w oryginalnych, Nieuszkodzonych  opakowaniach, w suchym zaciemnionym miejscu, z dala  od artykułów żywnościowych, pasz i środków dezynfekcyjnych, poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w temperaturze powyżej 4°C.Likwidacja opakowań: zużyte i wypłukane opakowania należy przekazać  do punktu zbiorczego surowców wtórnych.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy: Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z  dala  od artykułów spożywczych, napojów i pasz dla zwierząt. Przy pracy z nawozem nie  jeść, nie pić, nie palić tytoniu, stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.  Uniemożliwić kontakt ze skórą i oczami. Przy ewentualnym kontakcie ze skórą zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć pod strumieniem bieżącej wody. Przy przedostaniu się preparatu do oczu, należy je natychmiast obficie przepłukać pod strumieniem bieżącej wody i wezwać pomoc lekarską.

Pierwsza pomoc. Po przypadkowym spożyciu należy wypić około pół  litra  ciepłej, czystej wody lub w połączeniu z tabletkami węgla aktywowanego. Nie wywoływać zwracania! Zapewnić pomoc lekarską.

Wprowadzono do obrotu na terytorium RP na podstawie artykułu 5 ww. ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Numer rejestracji HN-TV 03 SK wydał Główny Inspektorat Weterynarii i Żywności Republiki Słowackiej na przetwarzanie pomocniczych produktów zwierzęcych.

Numer certyfikatu: 952, wydał ÚKSÚP Bratislava.

Zakwalifikowany przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/228/2013

Okres gwarancyjny: Trzy lata od daty rozlewania                                                            EAN: 858 601 040 484 – 4

Data rozlewania:  żeby zmieściła się naklejka o wymiarach 2,3×1,6cm

Producent: ROKOSAN s.r.o.Kollárová 446, 078 01 Sečovce
Republika Słowacji, Tel.: +421 56 672 4727 928
E-mail: info@rokosan.com  web: www.rokosan.com

Dystrybutor produktów firmy ROKOSAN  na terenie Polski:

MIRPOL SP. z o.o. Strzyżewice 165 a 23-107 Strzyżewice